Om Lørenskog

Lørenskog ligger mellom Lillestrøm kommune i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen er 70,5 km, men det urbane området er på kun 12 km. Det resterende arealet i kommunen består av Marka og dyrket mark.

Lørenskog kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Mange ønsker å bosette seg i Lørenskog og kommunen vokser med omtrent 1500 innbyggere i året. Totalt bor det over 41 000 i kommunen. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv for både innbyggere og næringsliv.

Lørenskog kommune har et bredt boligtilbud med god kvalitet og gode bomiljøer der kultur-, idretts- og organisasjonsliv skaper aktivitet, opplevelser, trivsel, mangfold, tilhørighet og identitet.

Lørenskog i tall

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Demografi:

 • Ca. 41 000

  innbyggere

 • Ca. 127

  nasjonaliteter

 • Ca. 21 500

  arbeidsplasser

70 km² areal

 • 49 km²

  skogsområde

 • 7 km²

  dyrket mark

 • 12 km²

  urbant område

Lørenskog – sunn, grønn og mangfoldig

Lørenskog kommune skal være en sunn kommune
Folkehelse skal være i fokus, for å forebygge livsstilssykdommer og fremme livskvaliteten og på denne måten få sunne innbyggere. Et trygt og inspirerende oppvekstmiljø bidrar til aktive og sunne barn og unge. Lørenskog kommune skal ha en sunn og bærekraftig økonomi, og dette skal gjenspeile seg i både drift og investeringer.

Lørenskog kommune skal være en grønn kommune
Lørenskog kommune skal ha en høy miljøprofil slik at utviklingen blir bærekraftig og miljøvennlig. I denne miljøprofilen er ambisiøse klimamål vesentlige. Virkningen på klimaet skal vurderes ved alle tiltak som påvirker det ytre miljøet. Det skal fokuseres på grønn mobilitet, slik at innbyggerne velger miljøvennlige alternativer innen transport. Både små grønne lunger og store sammenhengende grønnstrukturer skal ivaretas slik at Lørenskog kommune blir et attraktivt sted å bo og leve, også for framtidige generasjoner.

Lørenskog kommune skal være en mangfoldig kommune
Lørenskog kommune skal være et inkluderende lokalsamfunn for alle generasjoner, med rikt kulturelt og etnisk mangfold som inviterer til samfunnsdeltakelse. Også naturen skal ha et rikt mangfold, og være til nytte og glede for både dagens og kommende innbyggere.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel eller hvordan vi jobber med den – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg på telefon 990 48 920 eller e-post kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no