Barnehagemedvirkning

Vi har ønsket å lytte til barnas stemmer

Førskolebarna i Kurland og Eventyrstua barnehage har gjennom tegninger fortalt oss hva som er fint med Lørenskog og hva som er viktig for dem. Takk for flotte tegninger og viktige innspill til kommuneplanen!