Nå blir snart ny kommuneplan vedtatt

Utkast til ny kommuneplan har vært på høring og over 1000 personer har vært med på å gi innspill. Alle innspill er grundig vurdert, og rådmannen har gjort noen endringer i forslaget. Her (lenke) kan du lese mer om innspillene som har kommet.

Nå skal de folkevalgte i alle råd og utvalg behandle forslaget med siste stopp i kommunestyret onsdag 4. november kl 18.

Her på www.planenvaar.no kan du lese forslaget som de folkevalgte skal behandle. Visjon og satsingsområder finner du under menyen «Ny samfunnsdel» øverst på siden.

Her kan du lese saksdokumentene de folkevalgte har fått til behandling.

Du kan se kommunestyrets møte direkte på kommunens hjemmeside, og der kan du også se opptak i ettertid.

Forslag til visjon: Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig

 

Foreslåtte satsingsområder:

  • Tilhørighet og fellesskap

  • Bokvalitet og inkluderende bomiljø

  • Bred ungdomssatsing

  • Trygg og miljøvennlig transport

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no