Utkast til kommuneplanens samfunnsdel er nå vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn

Etter politisk behandling i alle folkevalgte organer i mai og juni, er utkast til kommuneplanens samfunnsdel nå vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Flere av utvalgene hadde forslag til endringer, og det var mye engasjement i møtene. Da kommunestyret skulle behandle saken, var alle partiene på talerstolen og fremmet sine synspunkter. Det ble gode politiske diskusjoner, og behandlingen endte i et enstemmig vedtak i 15 punkter.

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel er nå på høring til 11. september. Deretter vil det endelige utkastet legges frem for politisk behandling i oktober og november.

Her kan du lese saksdokumentene og kommunestyrets protokoll, og her kan du se hele debatten i kommunestyret.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no