Takk for dine innspill til oppstartsdokumentet

Over 200 innbyggere, lag og foreninger og offentlige myndigheter har sagt sin mening om hva som er bra med Lørenskog og hva det er viktig å lykkes med  fremover.

«At så mange har sagt sin mening er fantastisk», sier Kari Westgaard Berg, som er prosjektleder for utarbeidelsen av kommuneplanens nye samfunnsdel.

«Det var spesielt gøy å se at 150 engasjerte innbyggere fant veien til Lørenskog hus og innbyggermøte om kommuneplanen i januar.» Du kan lese mer om det åpne møtet her.

I tillegg har mange innbyggere og lag og foreninger sagt sin mening digitalt via denne nettsiden.

Det mange trekker fram som positivt ved Lørenskog i dag er «det grønne», at Lørenskog har sentral beliggenhet, godt fritidstilbud og kulturliv, et godt kollektivtilbud og gode skoler og barnehager.

På spørsmål om hva det er viktig å lykkes med framover er det tre tema som skiller seg ut; samferdsel, kultur og aktiviteter og miljø og grønne friområder. Dette er de samme temaene som trekkes fram som viktige grunner for å trives i Lørenskog.

Lørenskog med fargestifter

En gruppe innbyggere som kan være vanskelige å få i tale er barn. Førskolebarna i Kurland og Eventyrstua barnehage har gjennom

Lillian Jahr Oterholt engasjerer seg i medvirkningen.

tegneaktivitet fortalt hva som er fint med Lørenskog og hva som er viktig for dem.

“Tegningene viser at barn i likhet med voksne er opptatt av grønt og friområder i sine omgivelser, noe å gjøre med venner eller familie, gode og nære relasjoner og mobilitet”, forklarer Lillian Oterholt, som er ansvarlig for innbyggerdialog.

Åpent kontor

I høringsperioden var det også Åpent kontor på Veiviseren i Lørenskog hus to timer på dagtid i høringsperioden. Det var flest pensjonister som kom dit for å diskutere kommuneplanen. Noen hadde deltatt på innbyggermøtet, og ønsket å gi ytterligere innspill. Flere hadde sett invitasjonen på Facebook og kom som følge av den.

 

Vil du vite mer?

Vi har laget en rapport hvor tilbakemeldingene fra innbyggere, lag og foreninger og myndigheter er samlet. Du finner rapporten her.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no