Politiske verksteder

Gjennom politiske verksteder arbeider de folkevalgte i Lørenskog med innholdet i kommuneplanens samfunnsdel.

 

Kommuneplanutvalget

På de politiske verkstedene blir det arbeidet i tverrpolitiske grupper. Engasjementet har vært sterkt og diskusjonene har vært konstruktive. Kommunens visjon, Lørenskog-samfunnet i et langsiktig perspektiv og satsingsområder for valgperiden, er tema på verkstedene.

For at samfunnsdelen skal bli et godt dokument å styre ut fra, er det behov for en tett dialog mellom folkevalgte og administrasjon underveis i arbeidet. Formålet er å gi rådmannen råd og innspill i arbeidet med planen, og at de folkevalgte blir involvert tidlig i prosessen.

Utvalget er rådgivende og skal ikke erstatte den politiske styringen som utøves av kommunestyret eller den administrative ledelsen som utøves av rådmannen.

I Lørenskog har kommunestyret bestemt at utvalget skal bestå av en representant fra hvert parti.

Fra venstre: Dan Levi Hykkerud (KrF), Linda Kolstad (FrP)og André Helgestad (MDG).

 

Gjennomføring

På det første politiske verkstedet ble det diskutert hvilke felles satsingsområder samfunnsdelen skulle ha. Utvalget ble delt inn i grupper. Innspillene ble skrevet ned og kategorisert på store ark.

På det andre politiske verkstedet ble også kommunestyret og utvalgene invitert til å delta. Her ble visjonen til Lørenskog diskutert og det ble arbeidet med spesifisering av satsingsområdene.

De politiske verkstedene gav gode innspill til samfunnsdelen, og på tross av ulike politiske plattformer var det mange felles satsingsområder politikerne kunne samles rundt.

Her kan du lese mer om møtene i kommuneplanutvalget.

 

Fra høyre: Dan Levi Hykkerud (KrF), Lisa Kara Frøyland (MDG), Nancy Gogstad (SV) og Knut Berg (Høyre).

Korona påvirker

Etter planen skulle det gjennomføres et tredje politisk verksted i samme form som de to første. På grunn av pandemi-situasjonen, må det gjøres noen praktiske endringer. Men felles ambisjon er at fremdriften holdes som planlagt! Med gode digitale verktøy er det meste mulig å få til.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no