Nå er oppstartsdokumentet vedatt

Oppstartsdokumentet som utgjør planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er nå vedtatt. Dokumentet beskriver utviklingstrekk og utfordringer for Lørenskog og er et grunnlag for det videre arbeidet.

 

Behandling i kommunestyret

Dokumentet ble vedtatt av kommunestyret 4. mars 2020 etter å ha vært innom alle råd og utvalg. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Du kan lese mer om den politiske behandlingen her.

 

Medvirkningsrapport

Du kan lese mer om de over 200 innspillene vi fikk her.

 

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no