Rekordmange innbyggere på møte om ny kommuneplan

 

7. januar møtte 150 innbyggere møtte opp i Lørenskog hus for å være med på det åpne møtet om oppstart av kommuneplanen. På møtet ga de innspill på hva som er bra ved Lørenskog-samfunnet, og hvilke utviklingstrekk og utfordringer som bør vies spesiell oppmerksomhet.

I første halvdel av møtet ble det orientert om hva en kommuneplan er, hvordan en kommuneplan blir til og når og hvordan innbyggerne kan delta med innspill. Deretter var det klart for gruppearbeid hvor de fremmøtte diskuterte hva som gjør Lørenskog til en god kommune å bo i, og hva det er viktig at kommunen lykkes med de neste ti årene.

«At så mange velger å møte opp en kveld i januar er et bevis på innbyggernes  store engasjement for kommunen sin. Det er supert at folk ønsker å bidra til at Lørenskog skal bli en enda bedre kommune å bo i», sier rådmann Ragnar Christoffersen.

Engasjementet i gruppene var stort og mange kvaliteter ved Lørenskog og fremtidsutfordringer ble skrevet ned.

«På møtet fikk vi  over 600 innspill på hva som er bra i Lørenskog og hva det er viktig å fokusere på i fremtiden», forteller Westgaard Berg.

Du finner presentasjone fra det åpne møtet her.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no