KOMMUNEPLAN FOR LØRENSKOG

Hva synes du er viktig når vi skal utvikle morgendagens Lørenskog?

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Lørenskog-samfunnet og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene.

For å lage en god plan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Lørenskog og hva som er typisk for vår kommune. Vi har samlet informasjon om utviklingstrekk og utfordringer. Dette er nå på høring for at alle skal kunne gi tilbakemelding på hva vi bør ha med når vi skal lage mål og prioriteringer for kommunens utvikling. Synspunkter sendes inn senest onsdag 24. januar 2020.

Vi gjennomførte et folkemøte med 150 deltagere 8. januar og vil ha åpent kontor i Veiviseren, Lørenskog hus 13. januar kl 1200- 1430 og 16. januar kl 1330 – 1530 hvor alle kan møte opp og gi sine synspunkter.

Du kan lese mer om utviklingstrekk under.

Har du spørsmål om kommuneplanen eller hvordan vi jobber med den – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg på telefon 990 48 920 eller e-post kwe@lorenskog.kommune.no.

KOMMUNEPLAN FOR LØRENSKOG

Hva synes du er viktig når vi skal utvikle morgendagens Lørenskog?

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Lørenskog-samfunnet og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene.

For å lage en god plan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Lørenskog og hva som er typisk for vår kommune. Vi har samlet informasjon om utviklingstrekk og utfordringer. Dette er nå på høring for at alle skal kunne gi tilbakemelding på hva vi bør ha med når vi skal lage mål og prioriteringer for kommunens utvikling. Synspunkter sendes inn senest onsdag 24. januar 2020.

Du kan lese mer om utviklingstrekk under.

Har du spørsmål om kommuneplanen eller hvordan vi jobber med den – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg på telefon 990 48 920 eller e-post kwe@lorenskog.kommune.no.

Utviklingstrekk i Lørenskog

SE VÅR REKLAMEFILM

Vi vil høre din mening

Vi ønsker god dialog i arbeidet med kommuneplanen. Gi innspill på hva vi bør ha med når vi skal lage mål og prioriteringer for kommunens utvikling. 

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no