KOMMUNEPLAN FOR LØRENSKOG

Hva synes du er viktig når vi skal utvikle morgendagens Lørenskog?

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Lørenskog-samfunnet og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene.

For å lage en god plan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Lørenskog og hva som er typisk for vår kommune. Vi har samlet informasjon om utviklingstrekk og utfordringer gjennom folkemøte, åpent kontor på Veiviseren og spørreskjema. Høringsfristen var 24. januar.

Alle innspill blir vurdert og endelig planprogram og planstrategi blir lagt frem slik at kommunestyret kan behandle det i sitt møte 4. mars 2020.

Du kan lese mer om utviklingstrekk under.

Har du spørsmål om kommuneplanen eller hvordan vi jobber med den – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg på telefon 990 48 920 eller e-post kwe@lorenskog.kommune.no.

KOMMUNEPLAN FOR LØRENSKOG

Hva synes du er viktig når vi skal utvikle morgendagens Lørenskog?

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Lørenskog-samfunnet og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene.

For å lage en god plan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Lørenskog og hva som er typisk for vår kommune. Vi har samlet informasjon om utviklingstrekk og utfordringer.

Du kan lese mer om utviklingstrekk under.

Har du spørsmål om kommuneplanen eller hvordan vi jobber med den – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg på telefon 990 48 920 eller e-post kwe@lorenskog.kommune.no.

Utviklingstrekk i Lørenskog

SE VÅR REKLAMEFILM

Kontakt oss

Vi ønsker god dialog i arbeidet med kommuneplanen. Gi innspill på hva vi bør ha med når vi skal lage mål og prioriteringer for kommunens utvikling. 

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no