KOMMUNEPLAN FOR LØRENSKOG

Vi arbeider med ny kommuneplan

Tusen takk for alle gode innspill så langt. Her finner dere informasjon om arbeidet som pågår. Følg oss i den videre prosessen!

KOMMUNEPLAN FOR LØRENSKOG

Vi arbeider med ny kommuneplan

Tusen takk for alle gode innspill så langt. Her finner dere informasjon om arbeidet som pågår. Følg oss i den videre prosessen!

Kontakt oss

Har du spørsmål om kommuneplanen eller hvordan vi jobber med den?

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no